Ndriçimi publik i parkut nacional GËRMIA – Komuna e Prishtinës
■ Riparime elektrike – MINERAL L.L.C.
■ Kontrolli i grupit matës dhe ndërprerësve – HEKURUDHAT E KOSOVËS
■ Ndërtimi i nënstacionit 400 kVA – SPITALI “LINDJA”
■ Instalime elektrike – LESNA
■ Furnizim me material elektrik – KOMUNA E GRAÇANICËS
■ Ndërtimi i nënstacionit 400 kVA – LESNA
■ Ndërtimi i nënstacionit 1000 kVA – MINERAL L.L.C.
■ Dekorimi i qytetit pët festat e fundvitit– KOMUNA E PRISHTINËS
■ Ndërtimi i nënstacionit 1000 kVA – LESNA
■ Ndërtimi i nënstacionit 1000 kVA – SCT Kosova L.L.C.
■ Ndërtimi i nënstacionit 400 kVA – M&M Construction
■ Ndërtimi i ndriçimit publik rreth stadiumit futbollisitik të Prishtinës– KOMUNA E PRISHTINËS
■ Ndërtimi i nënstacionit 400 kVA – MEDICAL GROUP L.L.C.
■ Ndërtimi i nënstacionit 100 kVA – VATANI L.L.C.
■ Ndërtimi i nënstacionit 100 kVA – PETROL SLOVENIJA
■ Ndërtimi i nënstacionit 100 kVA – PETROL SLOVENIJA
■ Shqyrtimi i dy transformatorëve 10/0,4 kV (2011) – PALLATI I RINISË, KULTURËS DHE SPORTEVE

Ndërtimi i ndriçimit publik në rr. “Tahir Zajmi” – KOMUNA E PRISHTINËS
■ Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë– KOMUNA E PRISHTINËS
■ Shërbimet e revizionit të trafostacioneve – TREPÇA
■ Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit (2012) – KOMUNA E PRISHTINËS
■ Dekorimi i objekteve për festat e fundvitit (2012) – RAIFEISEN BANK
■ Dekorimi i qytetit pët festat e fundvitit (2013)– KOMUNA E PRISHTINËS
■ Dekorimi i objekteve për festat e fundvitit (2013) – RAIFEISEN BANK
■ Dekorimi për festat e fundvitit (2013) – POSTA DHE TELEKOMI I KOSOVËS
■ Ndriçimi publik në rrugën magjistrale Prishtinë – Gjilan – KOMUNA E PRISHTINËS
■ Ndriçimi i Komunës së Graçanicës dhe Stacionit Policor – KOMUNA E GRAÇANICËS
■ Ndërtimi i ndriçimit publik në rr.. “Isa Kastrati” – KOMUNA E PRISHTINËS
■ Matjet dhe shqyrtimet elektrike në stacionet pompike dhe pjesët ndarëse– N.H. IBËR LEPENC
■ Ndërtimi i ndriçimit publik në rr. “Dardania” – KOMUNA E FUSHË KOSOVËS
■ Shqyrtimet elektrike të dy transformatorëve 10/0,4 Kv (2015) – PALLATI I RINISË, KULTURËS DHE SPORTEVE
■ Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit (2015)– KOMUNA E PRIZRENIT
■ Furnizimi me material dekorativ – POSTA DHE TELEKOMI KOSOVËS
■ Vendosja e ndriçimit publik në rrugët e Fushë Kosovës – KOMUNA E FUSHË KOSOVËS
■ Përforcimi i rrjetit të KEDS 2016, LOT 8 – KEDS