ETM GROUP

ETM Group është themeluar në vitin 2001, fillimisht me emër EL TRAFO MONT, dhe ka
operuar me këtë emër 15 vite, deri në vitin 2016. Nga mesi i vitit 2016, kompania është
riorganizuar dhe ka filluar të operoj me emrin ETM Group.

ETM Group është kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve elektrike, dhe falë
stafit tonë profesional, ofrojmë gamë të gjerë të shërbimeve, në sektorin e energjetikës.
Zyret qendrore të kompanisë janë në distriktin e Prishtinës, 6 km nga qendra e
Prishtinës, në Fushë Kosovë.
.

MISIONI & VIZIONI

■ Misioni ynë: Përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimeve dhe veprimeve
tona, duke respektuar vlerat themelore morale dhe shoqërore dhe etikën e biznesit,
duke u kujdesur për kënaqshmërinë e partnerëve dhe punonjësve tanë.

■ Vizioni ynë: Ofrimi i shërbimeve cilësore që tejkalojnë pritshmëritë e klientëve tanë.

KLIENTAT TANE